tlo
tlo
kamienie

Dostawca bloków piaskowca i kamienia murowego z 70-letnim stażem

Złoże „Głębiec” eksploatowane przez Kamieniołom Brenna jest to złoże piaskowców godulskich położone w miejscowości Brenna, w powiecie cieszyńskim.
Złoże piaskowca „Glębiec” eksploatowane jest głównie na bloki piaskowca dla przemysłu budowlanego, piaskowiec pochodzący z cieńszych warstw jest również atrakcyjnym surowcem dla budownictwa hydrotechnicznego, zakładów kamieniarskich jako kamień murowy, okładzinowy i kamień ogrodowy.

Bloki piaskowca

dla budownictwa:

  • ogólnego
  • drogowego
  • hydrotechnicznego
  • zakładów kamieniarskich

Sprawdź
naszą ofertę:

Współpracujemy 
z największymi firmami 
budowlanymi w Polsce.

Kamień okładzinowy
i kamień murowy

Idealny na mury oporowe, ogrodzenia, cokoły, podmurówki budynków.

Oferta

Bloki piaskowca

Kamień łamany, sortowany jest materiałem budowlanym o wielu zastosowaniach i może być wykorzystywany do prac ziemnych takich jak:

  • stabilizacja osuwisk i zboczy,
  • wzmacnianie skarp,
  • stabilizacja i wzmacnianie nasypów.

Kamień okładzinowy dziki "skóry"

Posiadamy w sprzedaży kamień łamany sortowany o różnych frakcjach: od 63 do 400 mm z przeznaczeniem do wzmacniania dróg, skarp, nasypów, stabilizacji gruntów itp.
Kamień może być z powodzeniem wykorzystywany w takich dziedzinach jak:
budownictwo ogólne i wodne oraz umocnienia drogowe i wodne.

Kamień murak

Posiadamy w sprzedaży kruszywa budowlane – kliniec, tłuczeń oraz różnego rodzaju mieszanki – z czystego ekologicznie piaskowca krośnieńskiego.
Przeznaczenie – dla drogownictwa, robót drenarskich i odwodnieniowych oraz brukarskich (jako podkład pod kostkę brukową)

Nasze złoża

Złoże piaskowców godulskich „Głębiec” eksploatowane jest w miejscowości Brenna, w powiecie cieszyńskim, w województwie śląskim.

Z tego złoża pozyskujemy głównie bloki piaskowca, kamień okładzinowy, kamień murowy i ogrodowy.

Złoże piaskowca krośnieńskiego „Barwałd” koło Wadowic – leży w obrębie tak zwanego „kompleksu melitowo-krośnieńskiego Stroń”.

Kamieniołom Barwałd dostarcza kamień łamany, hydrotechniczny oraz tłuczeń i kruszywa.