Kamień łamany sortowany

Przeznaczenie: Budownictwo ogólne i wodne, umocnienie drogowe i wodne.
Frakcja (mm): 63 – 130 lub 130 – 200 lub 130 – 300